HYPER STRUCTURES

1997

Skulpture novog arhi-tehno identiteta su nastala sa ciljem da se na likovni jezik prevede veza komprativnih elemenata iz sistema manufakture, industrijske i digitalne epohe. Proces modeliranja ovih radova u novu, organsku celinu je posledica interakcije elemenata koji su doprineli kontinuitetu tehnoloskog razvoja. Žrvanj, kalup, razboj, lančanik i hard’disk medjusobnom sinergijom kreiraju hiper-strukturu koja u svom konceptu spaja manuelno sa misaonim. Personalizacija ovih skulptura sazdanih od delova koji su vremenom izgubili svoju prvobitnu nameru je odgovor na traženje njihove kolektivne budućnosti. 

I

Dimensions: 44x9x19cm

II

Dimensions: 81x39x22cm

III

Dimensions: 79x36x28cm

IV

Dimensions: 69x44x45cm

V

Dimensions: 74x65x30cm

VI

Dimensions: 74x65x30cm

VII

Dimensions: 47x38x9cm

VIII

Dimensions: 78x49x31cm

IX

Dimensions: 115x30x26cm

X

Dimensions:77x47x32cm