DELO ZA DELO

Venecija, Italija
2019

O UMETNICIMA:

Aleksandar Gligorijević (1962) skulptor, rođen je u Beogradu. Diplomirao na Univerzitetu Santa Monica u Kaliforniji, na odseku za skulpturu 1991. godine. Zainteresovan za formu i materijal kroz ponovnu upotrebu industrijskih proizvoda, koristi delove aviona kojima poništava prethodnu nemenu i prepoznatljivost, a zatim prevodi na jezik likovne umetnosti. Sakupljanjem delova, njegove skulpture nastaju kontinuiranim dodavanjem novih segmenata, kombinovanjem formi od raznorodnih elemenata u apstraktnu figurativnu celinu. Aleksandar traga za enkapsulacijom jedinstvenog umetničkog metoda, u kome sažima kompoziciju elemenata, primenu naučno-tehnološkog znanja i industrijskog dizajna. Kako sam navodi, suština je da se uvek iznova nađe novi i upečatljivi identitet u formi čiste skulpture. Izlaže na samostalnim i grupnim izložbama u Sjedinjenim Američkim Državama, Švajcarskoj i Srbiji.

Mikele Jodiče (Michele Iodice), rođen u Napulju 1956. godine, umetnik je i funkcioner  pri muzeju San Martino iz Napulja. Autor je brojnih instalacija intervencija in situ, dizajna izložbi, dekora: doživljava prostor kao mesto koje treba reinterpretirati i transformisati, a ne kao kontejner koji prihvata izmeštene predmete stvorene na nekom drugom mestu. Radio je scenografije za pozorišta, festivale, svečanosti, u oblasti primenjenog dizajna upotrebljava inventivna rešenja smenjivanjem velikih radova i malih objekata, konceptualnih i dekorativnih elemenata.

MLADA KUSTOSKINJA NATAŠA RADOJEVIĆ IZ GALERIJE DRINA PREDSTAVILA JE SKULPTUROM MICHELE IODICE-A I ALEKSANDRA GLIGORIJEVIĆA NAGRADU UNIMED NA 76. INTERNACIONALNOM FILMSKOM FESTIVALU U VENECIJI

Nagrada UNIMED 2019 (Unione delle Università del Mediterraneo) uručena je 06. septembra, na 76. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji u hotelu Excelsior, filmu Pablo Larraín-a „Ema” iz Čilea, u kome glavne uloge tumače Mariana Di Girolamo i Gael García Bernal. Ovaj fim je takođe, dobio priznanje ARCA Cinema Giovani AwardNajbolji film Venecije 76.

Nagradu UNIMED 2019 predstavlja skulptura umetnika Michele Iodice-a (Italija) i Aleksandra Gligorijevića (Srbija) nastala u saradnji sa mladom kustoskinjom Natašom Radojević iz Galerije Drina i PDG ARTE Communications. Skulptura “Delo za delo” sastavljena od delova aviona, rasparčanih segmenata, predstavlja simbol duhovne potrebe za međukulturnom razmenom i povezivanjem, koja se zasniva na humanističkom pristupu. Oživljavanje simbola nagrade UNIMED 2019, koja se dodeljuje za najbolji film koji se bavi kulturnim razlikama i slobodom umetničkog izražavanja, našla je svoj odraz u umetničkom radu na skulpturi, obogaćenoj živopisnim otiscima ruku.. Timskim radom na građenju ovog dela, definisani su oblici veštine, lepote, strasti, utisnuti otisci pripadanja, posvećenosti idejama i inicijativi.

Skulptura je nazvana „Delo za delo’, sastavljena je od delova aviona, rasparcanih segmenata, i predstavlja simbol duhovne potrebe za medjukulturnom razmenom i povezivanjem koja se zasniva na humanistickom pristupu. Takodje simbolizuje slobodni grad Veneciju, koji je kao poseban grad predstavljao kulturolosku i trgovinsku razmenu sa ostatkom sveta. Donji deo skulpture izgleda kao gradska srednjovekovna citadela, dok gornji deo simbolicno predstavlja jedra ili krila aviona, koji su tradicionalni simboli povezivanja ljudi i njihovih kultura. Na skulpturi ke po osmisljenom konceptu autora, utisnuto puno razlicitih otisaka prstiju koji opet simbolicki reprezentuju kulturoloske i rasne planetarne razlike.

Kreativna direktorka i organizator ovog projekta Nataša Radojević  je na Venecijanskom bijenalu ove godine, među šest odabranih mladih kustosa iz Evrope, pozvana da učestvuje na devetom CEI Vencijanskom forumu za kustose savremene umetnosti. Kao osnivač kulturne platforme Logic Art Space, i iz pozicije umetničke direktorke i partnera Galerije Drina iz Beograda, svoj rad je u velikoj meri posvetila jačanju kulturnih veza između Jugoistočne Evrope i Italije, kao i drugih evropskih zemalja.

UNIMED nagrada nastala je u znak sećanja na profesora Franca Rizzi-ja, bivšeg generalnog sekretara i osnivača UNIMED-a, u znak sećanja na njegovu doživotnu posvećenost saradnji između mediteranskih univerziteta; i dodeljuje se filmu  koji najbolje reprezentuje vrednovanje kulturnih različitosti i podstiče razmenu i slobodu umetničkog izraza. Pored umetnika i kustoskinje, na svečanosti su učestvovali, takođe,  profesor Francisco Matte Bon, predsednik UNIMED-a i profesor Antonio Falduto, zadužen za inicijativu.