HIPER STRUKTURE

1997

Skulpture novog arhi-tehno identiteta su nastala sa ciljem da se na likovni jezik prevede veza komprativnih elemenata iz sistema manufakture, industrijske i digitalne epohe. Proces modeliranja ovih radova u novu, organsku celinu je posledica interakcije elemenata koji su doprineli kontinuitetu tehnoloskog razvoja. Žrvanj, kalup, razboj, lančanik i hard’disk medjusobnom sinergijom kreiraju hiper-strukturu koja u svom konceptu spaja manuelno sa misaonim. Personalizacija ovih skulptura sazdanih od delova koji su vremenom izgubili svoju prvobitnu nameru je odgovor na traženje njihove kolektivne budućnosti. 

I

Dimenzije: 44x9x19cm

II

Dimenzije: 81x39x22cm

III

Dimenzije: ############

IV

Dimenzije: 69x44x45cm

V

Dimenzije: 74x65x30cm

VI

Dimenzije: 74x65x30cm

VII

Dimenzije: 47x38x9cm

VIII

Dimenzije: 78x49x31cm

IX

Dimenzije: 115x30x26cm

X

Dimenzije: 77x47x32cm