Oslobođena materija

Oslobođena materija

Aleksandar Gligorijević teži da pronađe sveobuhvatan izraz suštinskih karakteristika svog jedinstvenog umetničkog metoda: njegova praksa objedinjuje kompoziciju elemenata, primenjeno naučno-tehnološko znanje i industrijski dizajn u formi čiste skulpture. Ova naizgled jednostavna definicija je nešto sa čime se ozbiljno hvata u koštac skoro dve decenije.

Dr Jovana Stokić
PHD. from the Institute of Fine Arts,New York University

Kolekcije

RANI RADOVI

AVIO SKULPTURE

HIPER STRUKTURE